Thuế
image_pdfimage_print
Nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này.

Asialaw Profiles 2016/2017

Tốp 3: “Vision & Associates vừa tư vấn cho một khách hàng về các hậu quả liên quan đến thuế khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty con và hỗ trợ khách hàng khác về thuế nhập khẩu tại Việt Nam.” “Các luật sư Đặng Trọng HiếuLê Tuấn Anh là những đầu mối liên lạc chính trong lĩnh vực này.”

Asia Pacific Legal 500 2016/2017

Tốp 3: “Trong lĩnh vực thuế, Công ty có 7 Luật Sư Thành Viên và gần 20 nhà tư vấn chuyên nghiệp có kinh nghiệm toàn diện về thương mại và các vấn đề thuế. Nhóm tư vấn cung cấp tất cả các dịch vụ thuế bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế thu nhập cá nhân. Nhóm tư vấn cũng có quan hệ tốt với các cơ quan thuế.”

“Luật sư Lê Quỳnh Anh đứng đầu công ty luật của Vision & Associates phụ trách cả lĩnh vực thuế.”

World Tax Review 2016/2017

Với tư duy kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, V&A Legal có thể giúp khách hàng hiểu được quy định của pháp luật một cách đơn giản và rõ ràng nhất, để đảm bảo rằng khách hàng sẽ đạt được những ưu đãi tốt nhất về thuế mà họ có thể được hưởng theo quy định của pháp luật.

Đội ngũ 
Đội ngũ luật sư của chúng tôi trong lĩnh vực thuế bao gồm những luật sư có khả năng kết hợp kinh nghiệm thương mại với kiến thức toàn diện về pháp luật thuế. Bên cạnh trình độ chuyên môn về pháp lý, các luật sư của chúng tôi đồng thời cũng là các chuyên gia về kinh tế, và luôn duy trì mối quan hệ gần gũi tốt đẹp với các cơ quan thuế của Việt Nam. Thông qua những thực tế này, đội ngũ luật sư của chúng tôi được biết đến như một trong những lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực Thuế tại Việt Nam.

Dịch vụ 

Đội ngũ luật sư của chúng tôi đã tham gia rất sâu vào những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực Thuế. Chúng tôi đã thành công trong rất nhiều trường hợp và đạt được những ưu đãi tốt về thuế cho những dự án đầu tư mới vào Việt Nam của khách hàng, và thành công trong việc đạt được giải thích rõ ưu đãi về thuế (ví dụ ưu đãi về thuế suất, miễn và giảm thuế) hoặc xác nhận từ cơ quan thuế của chính phủ. Trong lĩnh vực này, dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Thuế chuyển nhượng vốn;
  • Thuế giá trị gia tăng;
  • Thuế nhà thầu nước ngoài;
  • Thuế xuất khẩu – nhập khẩu; và
  • Thuế thu nhập cá nhân.

Khách hàng 

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Công ty Obayashi Việt Nam, Công ty Cổ phần Bê thông Ready-mix Concrete (Việt Nam), Chevron Việt Nam, BP Petco Việt Nam, EGS Hong Kong, ISC Hong Kong…

Trở lại