image_pdfimage_print
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Title
Luật sư thành viên
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
ntt.xuan@vision-associates.com
Ông Lê Nguyễn Anh Vũ
Title
Giám đốc, VP TP. HCM
Tel.
(84-28) 3823 6495
Fax.
(84-28) 3823 6496
E-mail
lna.vu@vision-associates.com
Bà Đỗ Ngọc Yến
Title
Phó phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
dn.yen@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Hải Yến
Title
Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pth.yen@vision-associates.com
Areas of expertises
Trở lại