image_pdfimage_print

Các Tư Vấn Cấp Cao

Bà Lê Thị Kim Dung
Title: Cố vấn đặc biệt, Tư vấn Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ltk.dzung@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Hải
Title: Cố vấn đặc biệt, Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pm.hai@vision-associates.com
Trở lại