image_pdfimage_print
Bà Lê Thị Kim Dung
Title
Cố vấn cấp cao, Tư vấn SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
ltk.dzung@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Hải
Title
Cố vấn cấp cao, Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pm.hai@vision-associates.com
Ông Phan Ngân Sơn
Title
Cố vấn cấp cao
Tel.
(84-28) 3823 6495
Fax.
(84-28) 3823 6496
E-mail
pn.son@vision-associates.com
Trở lại