image_pdfimage_print

Các Thành Viên

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Title: Tổng Giám đốc
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pnx.bac@vision-associates.com
Ông Lưu Tiến Ngọc
Title: Phó Tổng Giám đốc
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lt.ngoc@vision-associates.com
Bà Lê Quỳnh Anh
Title: Giám đốc VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lq.anh@vision-associates.com
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bình
Title: Giám đốc Tài chính
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pnx.binh@vision-associates.com
Trở lại