image_pdfimage_print
Ông Phạm Minh Long
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pm.long@vision-associates.com
Bà Trần Minh Liên
Title
Phó phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
tm.lien@vision-associates.com
Bà Nguyễn Hà Ly
Title
Phó phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
nh.ly@vision-associates.com
Ông Võ Tuấn Linh
Title
Phó phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
vt.linh@vision-associates.com
Ông Lê Phước Duy Lam
Title
Văn phòng Luật
Tel.
(84-28) 3823 6495
Fax.
(84-28) 3823 6496
E-mail
lpd.lam@vision-associates.com
Trở lại