image_pdfimage_print
Ông Lê Nguyễn Anh Vũ
Title
Giám đốc, VP TP. HCM
Tel.
(84-28) 3823 6495
Fax.
(84-28) 3823 6496
E-mail
lna.vu@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Long
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pm.long@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Cúc
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pt.cuc@vision-associates.com
Bà Nguyễn Hậu Sinh
Title
Trưởng phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
nt.hang@vision-associates.com
Areas of expertises
Trở lại