image_pdfimage_print

Thuế

Bà Lê Quỳnh Anh
Title: Giám đốc VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lq.anh@vision-associates.com
Bà Vũ Lan Hương
Title: Luật sư, Phó Giám đốc TC
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: vl.huong@vision-associates.com
Ông Đặng Trọng Hiếu
Title: Phó Giám đốc, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: dt.hieu@vision-associates.com
Ông Lê Tuấn Anh
Title: Luật sư thành viên
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lt.anh@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Title: Luật sư thành viên
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.xuan@vision-associates.com
Trở lại