image_pdfimage_print

Bất động sản

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Title: Nhân viên, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.huyen@vision-associates.com
Bà Lê Thị Thúy Hằng
Title: Nhân viên, VP Luật
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: ltt.hang@vision-associates.com
Trở lại