image_pdfimage_print
Bà Nguyễn Hậu Sinh
Title
Trưởng phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
nt.hang@vision-associates.com
Areas of expertises
Ông Nguyễn Vũ Nam
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Sở hữu trí tuệ
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
nv.nam@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Title
Trưởng phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
ntt.hien@vision-associates.com
Areas of expertises
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương
Title
Trưởng phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
ntm.huong@vision-associates.com
Areas of expertises
Trở lại