image_pdfimage_print
Bà Lê Quỳnh Anh
Title
Giám đốc Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
lq.anh@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Long
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pm.long@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Cúc
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pt.cuc@vision-associates.com
Ông Nghiêm Việt Anh
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
nv.anh@vision-associates.com
Trở lại