image_pdfimage_print

Bà Phạm Thu Nga

Bà Phạm Thu Nga
Name: Bà Phạm Thu Nga
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pt.nga@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Cử nhân Marketing Thời trang và Quảng cáo, tốt nghiệp tại London College of Fashion, University of the Arts London năm 2010. Cử nhân Quản trị kinh doanh, tốt nghiệp tại Auckland University of Technology năm 2013.
Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (2014 đến nay).

Trở lại