image_pdfimage_print

Bà Nguyễn Ngọc Hà My

Bà Nguyễn Ngọc Hà My
Name: Bà Nguyễn Ngọc Hà My
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nnh.my@vision-associates.com
Areas of expertises:

Chuyên môn được đào tạo: Kỹ sư Nông Nghiệp, tốt nghiệp Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2017.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (Tháng 8, 2017 đến nay).

Trở lại