image_pdfimage_print
Bà Lã Quỳnh Nga
Title
Nhân viên, VP SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
lq.nga@vision-associates.com
Areas of expertises

Chuyên môn được đào tạo: Cử nhân Vật Lý, tốt nghiệp đại học Khoa Học Tự Nhiên (HUS) – đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2014. Thạc sỹ Khoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu, tốt nghiệp từ đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) năm 2017. Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (2018 đến nay).

Trở lại