image_pdfimage_print

Bà Nguyễn Quỳnh Hương

Bà Nguyễn Quỳnh Hương
Name: Bà Nguyễn Quỳnh Hương
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nq.huong@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Công nghệ thông tin, tốt nghiệp Học viên Bưu Chính viễn thông Hà Nội năm 2013

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (từ năm 2015 đến nay).

Trở lại