image_pdfimage_print

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Name: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Title: Nhân viên, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.huyen@vision-associates.com

Chuyên môn đào tạo: Tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội năm 2009, đạt học bổng ngành Luật Quốc tế năm 2011 và hoàn thành cao học Luật doanh nghiệp và thương mại tại ĐH Công nghệ Sydney năm 2011. Huyền cũng đã hoàn thành khóa đào tạo luật sư năm 2014, và đã có hơn 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn luật.

Quá trình Công tác: Vision & Associates (từ năm 2016 đến nay), Vingroup (2014-2015), Bizlink Lawyers (2021-2014). Thành viên Hiệp hội: Hội Luật sư Hà Nội (HLA), Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)

Trở lại