image_pdfimage_print

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương
Name: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntm.huong@vision-associates.com
Areas of expertises:

Chuyên môn được đào tạo: Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ sinh học, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2007 (chuyên ngành Công nghệ sinh học), và thạc sỹ ngành Công nghệ sinh học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2013. Hương cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ vào năm 2016 tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP), và đã có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (2014 đến nay), Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội (2009 - 2014), Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam (2007 - 2009).

Trở lại