image_pdfimage_print

Bà Nguyễn Thúy Hồng

Bà Nguyễn Thúy Hồng
Name: Bà Nguyễn Thúy Hồng
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nt.hong@vision-associates.com
Areas of expertises: , ,

Chuyên môn được đào tạo: Cử nhân Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Hồng đã có hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu hàng hóa, Bản quyền và Tên miền.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (05/2008 đến nay).

Trở lại