image_pdfimage_print

Bà Đinh Thị Như Hoa

Bà Đinh Thị Như Hoa
Name: Bà Đinh Thị Như Hoa
Title: Phó phòng, Ban TC-KT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: dtn.hoa@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Cử nhân ngoại ngữ tiếng pháp, tốt nghiệp Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà nội năm 1994, cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh tốt nghiệp Đại học kinh tế Quốc dân năm 2001. Hoa cũng đã hoàn thành khóa đào tạo lớp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng. Hoa đã có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (từ tháng 5 năm 2003 đến nay).

Trở lại