image_pdfimage_print

Bà Ngô Thu Hằng

Bà Ngô Thu Hằng
Name: Bà Ngô Thu Hằng
Title: Nhân viên, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nt.hang3@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Thư ký, tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội năm 2006, với hơn 12 năm kinh nghiệm làm công việc thư ký.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (từ tháng 11 năm 2007 đến nay).

Trở lại