image_pdfimage_print
Ông Phạm Minh Long
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pm.long@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Luật sư, tốt nghiệp khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và tư vấn quản lý. Long cũng đã hoàn thành khóa học kỹ năng hành nghề luật sư tại Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp năm 2004, khoá học ngắn hạn về quản trị kinh doanh tại Nhât Bản năm 2006, và nhiều khóa học ngắn hạn khác.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (từ tháng 4 năm 2008 đến nay). Hội viên của các tổ chức nghề nghiệp: Đoàn luật sư Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Trở lại