image_pdfimage_print

Bà Lã Thị Bích Ngọc

Bà Lã Thị Bích Ngọc
Name: Bà Lã Thị Bích Ngọc
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ltb.ngoc@vision-associates.com
Areas of expertises:

Chuyên môn được đào tạo: Kỹ sư Công nghệ sinh học, tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2017.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (từ năm 2016 đến nay).

Trở lại