image_pdfimage_print

Ông Nguyễn Bảo Ngọc

Ông Nguyễn Bảo Ngọc
Name: Ông Nguyễn Bảo Ngọc
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nb.ngoc@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Luật Kinh tế, tốt nghiệp Đại học Dân lập Phương Đông năm 1998, với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Ngọc cũng đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư tại Hà Nội của Học viện Tư pháp.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (từ tháng 06 năm 2008 đến nay)

Trở lại