image_pdfimage_print

Bà Phạm Thị Cúc

Bà Phạm Thị Cúc
Name: Bà Phạm Thị Cúc
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pt.cuc@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Luật sư (chứng chỉ hành nghề luật sư 2010). Cử nhân (Đại học Luật Hà Nội 2006). Thạc sĩ luật (Khoa Luật, trường Đại học Melbourne – Australia 2011). Học bổng phát triển Australia 2010. Giải thưởng của Hiệp hội Luật xây dựng Australia cho Môn Luật xây dựng 2011.

Quá trình công tác: Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh (từ năm 2006 đến nay).

Hội viên của các tổ chức nghề nghiệp: Đoàn luật sư Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Trở lại