image_pdfimage_print

Bà Trần Kim Chi

Bà Trần Kim Chi
Name: Bà Trần Kim Chi
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: tk.chi@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Thạc sĩ luật, chuyên ngành Luật Sở hữu Trí tuệ, Khoa Luật, Trường Đại học Công nghệ Sydney, Sydney, Úc; chứng chỉ đào tạo về Bảo hộ Quốc tế và thực thi Luật SHTT, trường Đại học Georgetown, trường Đại học Bách khoa Bang California, Mỹ & Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Kinh nghiệm làm việc: Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế, soạn thảo bản mô tả sáng chế, xử lý đơn sáng chế, phản đối, khiếu nại về sáng chế, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, hóa học, khoa học về sự sống và hóa sinh.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (từ năm 2007 đến nay), Công ty Phạm và Liên danh (từ năm 2002 đến năm 2006), Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Banca (từ năm 1998 đến năm 2001), Dự án Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp Việt Trì (năm 1997); VPĐD Công ty Dược phẩm Inpharm (năm 1996) và Viện Kiểm nghiễm Thuốc - Bộ Y tế (năm 1995).

Trở lại