image_pdfimage_print

Ông Nguyễn Hoài Ân

Ông Nguyễn Hoài Ân
Name: Ông Nguyễn Hoài Ân
Title: Nhân viên, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nh.an@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1997, hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật năm 2007 tại Đại học Quốc gai Hà Nội, với 13 năm làm việc trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ, đầu tư.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (2011 đến nay), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (2001 – 2010), Công ty ADco (1999 – 2001), Công ty Luật LEADCO (1997-1999).

Hội viên của các tổ chức nghề nghiệp: Hội Luật sư Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)

Trở lại