image_pdfimage_print
Ông Lê Tuấn Anh
Title
Luật sư thành viên
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
lt.anh@vision-associates.com

Năng lực

Ông Tuấn Anh hiện là thành viên của Công ty Vision & Associates, với trên 21 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn pháp lý. Ông Tuấn Anh đặc biệt có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tư vấn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập (M&A), công nghệ, viễn thông và truyền thông, giải quyết tranh chấp thương mại/ tranh tụng, tái cơ cấu và giải thể doanh nghiệp.

Ông Tuấn Anh đã tham gia tích cực với vai trò là luật sư và/hoặc chuyên gia tư vấn pháp lý cho một số các giao dịch có yếu tố nước ngoài, có sự tham gia của các công ty đa quốc gia như: Yahoo!, Motorola, Unza, Readymix Concrete, Austnam, v.v. và tham gia một số chương trình và dự án được các tổ chức quốc tế tài trợ như: GTZ, WB, ADB, USTDA, AFD, DANIDA, v.v. có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu pháp lý cho việc phát triển kinh tế tư nhân và khởi sự kinh doanh, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Đào tạo

  • 1999, Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam
  • 2001, Cử nhân, Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các hiệp hội

Trở lại