image_pdfimage_print

Bà Lê Thị Hồng

Bà Lê Thị Hồng
Name: Bà Lê Thị Hồng
Title: Nhân viên, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lt.hong@vision-associates.com
Areas of expertises:

Chuyên môn được đào tạo: Cử nhân Vật Lý, tốt nghiệp đại học sư phạm Huế năm 2016. Thạc sỹ Khoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu, tốt nghiệp từ đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2019. Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (8/2019 đến nay).

Trở lại