image_pdfimage_print
Bà Lê Thị Hồng
Title
Nhân viên, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
lt.hong@vision-associates.com
Areas of expertises

Chuyên môn được đào tạo: Cử nhân Vật Lý, tốt nghiệp đại học sư phạm Huế năm 2016. Thạc sỹ Khoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu, tốt nghiệp từ đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2019. Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (8/2019 đến nay).

Trở lại