Các Giá Trị
image_pdfimage_print


Giống như sự năng động của nền kinh tế, hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng không ngừng được thay đổi và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh đó, Vision & Associates được thành lập và không ngừng phát triển, dựa trên những hiểu biết sâu sắc về thực tiễn pháp luật tại Việt nam và các thay đổi và vận động của nó, và sự tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp. Phương châm hoạt động của chúng tôi là năng động, sáng tạo để tìm ra các giải pháp toàn diện, sáng tạo và thực tiễn nhất cho các vấn đề của khách hàng, với chất lượng, độ tin cậy cao nhất, và chi phí hợp lý nhất, nhằm đáp ứng các yêu cầu và vì lợi ích của khách hàng.

Tại sao chọn Vision & Associates? Điều gì có thể trông đợi từ Vision & Associates?

Là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, Vision & Associates chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực: Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Sở hữu Trí tuệ, Tư vấn Đầu tư & Kinh doanh.

Các thành viên và các cộng sự của Công ty có các kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty, và duy trì liên hệ với mạng lưới đông đảo các cộng tác viên trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi cam kết tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong các hoạt động nghề nghiệp tại Việt Nam.


Chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển năng động và tích cực của nền kinh tế, và sự vận động không ngừng của hệ thống pháp luật tại Việt Nam, luôn đòi hỏi phải có sự sáng tạo và quyết đoán trong hành động, với một cách thức phù hợp nhất. Chúng tôi luôn ý thức được điều này và thể hiện nó một cách cụ thể trong từng giao dịch, từng dự án, từng công việc mà chúng tôi tiến hành. Sự thành công và sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho họ, chính là thước đo phản ánh một cách trung thực nhất những gì mà chúng tôi đã, đang và sẽ cam kết tiếp tục thực hiện vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển chung của hoạt động tư vấn chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Dựa trên một hệ thống quản lý chuyên nghiệp với sự hỗ trợ hữu hiệu của một nền tảng công nghệ thông tin được xây dựng và phát triển riêng cho hoạt động của mình, các bộ phận nghiệp vụ của Công ty có thể phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả để tạo ra sức mạnh hiệp lực của cả Công ty, lợi thế cạnh tranh nhờ các giải pháp tổng thể mà không phải công ty nào cũng có, qua đó có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp toàn diện, với chất lượng, độ tin cậy cao, và chi phí hợp lý

Trực tiếp lắng nghe khách hàng để có đưa ra các tư vấn tốt nhất, tại chỗ và trong thời gian nhanh nhất. Với nhận thức đó, ngay từ đầu thành lập, Công ty đã và hiện đang cung cấp các dịch vụ của mình cho các khách hàng không chỉ từ văn phòng trụ sở tại Hà nội mà còn từ văn phòng chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, là hai trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.

Trở lại