Bản tin pháp lý 08/2019
image_pdfimage_print

Cùng với các tiện ích khác, Bản tin Pháp lý được cập nhật hàng tháng, bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt, nhằm cung cấp cho các khách hàng, các đối tác của Công ty các thông tin mới nhất về các vấn đề pháp lý ở Việt Nam. Bản tin pháp lý tập trung chủ yếu vào việc cập nhật các thay đổi của hệ thống pháp luật ở Việt Nam trong các lĩnh vực Đầu tư nước ngoài, Thương mại, Xuất nhập khẩu, Thuế, Tài chính và Ngân hàng, Lao động và các vấn đề liên quan khác. Quý vị có thể tham khảo các Bản tin pháp lý mới nhất được cập nhật dưới đây.

Các tệp đính kèm

Trở lại