Sự Phát Triển Trong Tương Lai
image_pdfimage_print

Việt  Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO vào năm 2007, điều này dẫn đến hệ quả là ngày càng có nhiều doanh nghiệp và doanh nhân nước ngoài quan tâm đến việc tiến hành  hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Là thành viên của WTO, Việt Nam buộc phải chấp nhận các quy tắc thương mại và đầu tư quốc tế chung trên một sân chơi đòi hỏi trình độ cao. Các doanh nghiệp nước ngoài theo đó sẽ bình đẳng khi đặt chân lên sân của Việt Nam và các quốc gia khác bao gồm cả Hoa Kỳ cũng không còn phân biệt đối xử đối với hàng hoá và sản phẩm của Việt Nam hay đối xử kém ưu đãi hơn so với hàng hoá và sản phẩm của các quốc gia khác trên thị trường. Sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, lập pháp, sức khoẻ, giao dục và an sinh xã hội cũng như sự phát triến trong lĩnh vực văn hoá và khoa học, bao gồm cả hợp tác trong tất cả các khía cạnh của bảo hộ sở hữu trí tuệ, được hy vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trở lại