Xây Dựng & Hoàn Thiện Ý Tưởng Kinh Doanh
image_pdfimage_print
Nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này.”

Asialaw Profiles 2016/2017

“Vision & Associates là một công ty luật Việt Nam độc lập nằm trong danh sách dẫn đầu thị trường tư vấn pháp lý. Công ty đã tham gia vào nhiều dự án giao thông, năng lượng và viễn thông lớn.”

International Finance Law Review 1000 2016/2017

Là một trong những điểm đến an toàn và hấp dẫn nhất cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường, đem lại cho các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài cơ hội lớn về đầu tư và kinh doanh tại đất nước chúng tôi. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, Công ty và các thành viên của mình là địa chỉ đáng tin cậy trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ khách hàng tại bất cứ giai đoạn nào của toàn bộ quá trình đầu tư trực tiếp nước ngoài và kinh doanh tại Việt Nam. 

Đội ngũ cán bộ

Cùng với đội ngũ pháp lý, chúng tôi có một nhóm các chuyên gia tư vấn kinh doanh và luật sư không chỉ có kiến thức nền tảng tốt về pháp luật mà còn hiểu biết về kinh doanh và cam kết gắn bó cao với lĩnh vực này. Điều này được thể hiện qua lượng khách hàng rất lớn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tiến hành đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Chúng tôi đã trực tiếp xử lý rất nhiều vấn đề pháp lý và kinh doanh mà khách hàng gặp phải trong quá trình đầu tư vào Việt Nam, và chúng tôi dựa vào những kinh nghiệm đó để tư vấn cho khách hàng về cách thức xử lý vấn đề.

Dịch vụ của chúng tôi

Cùng với đội ngũ pháp lý, trước khi đưa ra ý kiến tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng để hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ trước đầu tư, tạo điều kiện để khách hàng hiểu rõ hơn môi trường pháp lý, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, xác định lĩnh vực đầu tư và kinh doanh phù hợp nhất để tiến hành đầu tư và kinh doanh, và cùng khách hàng phát triển và hoàn thiện ý tưởng đầu tư và kinh doanh một cách hiệu quả nhất trong bối cảnh Việt Nam. Cùng với đội ngũ pháp lý, dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Xác định ý tưởng kinh doanh;
  • Nghiên cứu và cập nhật thông tin thị trường/ngành;
  • Xác định đối tác, thẩm tra pháp lý đối tác và kết nối doanh nghiệp;
  • Xác định địa điểm và thẩm tra pháp lý;
  • Nghiên cứu khả thi và hoàn thiện ý tưởng đầu tư/kinh doanh.

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm các khách hàng doanh nghiệp như Arcelor-Mittal, AVK, Cargill, CPI, Samsung Electronics, Ariston, v.v và các tổ chức tài trợ như DANIDA-PSD, GTZ, v.v (phục vụ lợi ích của các doanh nghiệp là thành viên của các tổ chức này).

Trở lại