Tài Chính Và Ngân Hàng
image_pdfimage_print
Rất nên chọn Vision & Associates  cho dịch vụ này: “Nhóm luật sư về ngân hàng tại Vision & Associates gần đây tư vấn cho các cơ quan tài chính nhà nước về khuôn khổ pháp lý của Việt Nam cũng như việc thành lập và vận hành các tổ chức tín dụng. Các luật sư Lưu Tiến Ngọc và Đặng Trọng Hiếu đang rà soát và sửa đổi hợp đồng cùng các tài liệu khác có liên quan.

Asialaw Profiles 2016/2017

Tốp 2: “Tại Vision & Associates, Chủ Tịch Hội Đồng Luật Sư Thành Viên Phạm Nghiêm Xuân Bắc và luật sư Lưu Tiến Ngọc tham gia tích cực vào lĩnh vực này.”

Asia Pacific Legal 500 2016/2017

“Vision & Associates có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các cơ quan này như Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Công ty cũng đã đủ vững vàng để giữ được các hợp đồng trong một năm kinh doanh khó khăn do các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Vision & Associates là một trong số ít các công ty luật của Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn cho các cơ quan nhà nước có liên quan như Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Nhóm luật sư về tài chính và ngân hàng của Công ty đã cực kỳ bận rộn trong suốt 12 tháng qua. Công ty đảm bảo một số giao dịch tài chính và ngân hàng lớn có yếu tố nước ngoài.
International Finance Law Review 1000 2016/2017

V&A Legal là một trong những công ty tham gia sớm nhất vào mảng thị trường này, một lĩnh vực được hi vọng sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, mặc dù hiện tại mới chỉ đang phát triển ở những bước khởi đầu. Đội ngũ của Công ty trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tập trung vào thị trường vốn và giao dịch ngoại hối, cổ phần hóa và chuyển đổi của những ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước thành ngân hàng cổ phần, và việc đưa vào giới thiệu và áp dụng các lý thuyết và thực tiễn quốc tế trong quản trị các tổ chức tín dụng trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam

Đội ngũ

Đội ngũ luật sư chuyên về Tài chính ngân hàng của chúng tôi gồm có những luật sư tốt nhất của Công ty, những luật sư có kiến thức pháp lý và những kỹ năng xuất sắc cùng với sự nhạy bén kinh doanh. Chúng tôi chủ động tham gia vào quá trình cải cách luật của Việt Nam trong lĩnh vực quan trọng này, dựa trên sự hiểu biết và thực tiễn có được từ công việc hàng ngày.

Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi giải quyết tất cả những vấn đề mà khách hàng có thể gặp phải trong lĩnh vực này. Từ việc thành lập và hoạt động của các định chế tài chính trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn việc đầu tư vào các quỹ tài chính, cho tới việc cung cấp tư vấn pháp lý và ý kiến chuyên môn về các khoản vay ngân hàng bao gồm cả cho vay hợp vốn, chuẩn bị và xem xét các thỏa thuận hợp đồng; đăng ký giao dịch bảo đảm, đánh giá khung pháp lý và rủi ro tài chính cho các tài trợ dự án. Kiến thức và kỹ năng pháp lý của chúng tôi sẽ được sử dụng một cách hợp lý cho những khía cạnh cụ thể của việc kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa ra cơ cấu pháp lý dự kiến để khách hàng lựa chọn sử dụng nhằm đạt được mục đích kinh doanh.

Thêm vào đó, V&A là một trong số rất ít những công ty tư vấn trong nước được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn tới các cơ quan của Chính phủ, bao gồm Bộ Tài chính (đặc biệt trong lĩnh vực phát triển thị trường nợ), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đặc biệt trong việc phát triển thị trường vốn), và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cho việc phát triển thị trường tiền tệ và cho những công việc nhằm nâng cao năng lực cho NHNN, xây dựng nó trở thành một ngân hàng trung ương hiện đại và độc lập hơn đối với các cơ quan của Chính phủ, tập trung hơn vào nhiệm vụ chính là quản lý chính sách tiền tệ).

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm nhiều doanh nghiệp như ANZ, HSBC, BTMU, MSIG, KEB, KDB, Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Cổ phần Quân đội, Ngân hàng Đông Á, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh…; Các tổ chức tài trợ tại Việt Nam như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á…; và những cơ quan có liên quan của Chính phủ như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…

Trở lại