Các danh hiệu 2023
image_pdfimage_print
  • “Công ty Luật Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài của Năm tại Việt Nam – 2023”, “Công ty Luật Doanh nghiệp của Năm tại Việt Nam – 2023” và “Công ty Luật Sở hữu Trí tuệ của Năm tại Việt Nam – 2023”cho Giải thưởng Toàn cầu của Tạp chí Corporate INTL năm 2023 do Corporate INTL bình chọn.
  • “Tư vấn Kinh doanh Quốc tế Tốt nhất của Năm – Việt Nam” cho Giải thưởng Toàn cầu của M&A Today năm 2023 do M&A Today bình chọn.
Trở lại