Tuyển dụng mới

Tuyển dụng mới

On

Vision & Associates, the leading Vietnam legal and IP firm, is seeking qualified candidates to work in our Hanoi head office, for the following positions in IP PRACTICE  ASSOCIATES, PROSECUTION TEAM: JOB DESCRIPTION:  Reviewing, and providing consultancy for trademark- related matters; Conducting…

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ:  Hệ thống pháp luật minh bạch hơn sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Hệ thống pháp luật minh bạch hơn sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ

On

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Hệ thống pháp luật minh bạch hơn sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ Tác giả: Bích Lan (Phóng viên…

Trở lại