Tư Vấn Đầu Tư và Doanh Nghiệp
image_pdfimage_print
Nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này.”

Asialaw Profiles 2016/2017

“Vision & Associates là một công ty luật Việt Nam độc lập nằm trong danh sách dẫn đầu thị trường tư vấn pháp lý. Công ty đã tham gia vào nhiều dự án giao thông, năng lượng và viễn thông lớn.”
“Vision & Associates có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các cơ quan này như Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Công ty cũng đã đủ vững vàng để giữ được các hợp đồng trong một năm kinh doanh khó khăn do các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Vision & Associates là một trong số ít các công ty luật của Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn cho các cơ quan nhà nước có liên quan như Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Nhóm luật sư về tài chính và ngân hàng của Công ty đã cực kỳ bận rộn trong suốt 12 tháng qua. Công ty đảm bảo một số giao dịch tài chính và ngân hàng lớn có yếu tố nước ngoài.”

International Finance Law Review 1000 2016/2017

Thông qua Văn phòng Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh, Vision & Associates hỗ trợ khách hàng nắm bắt các cơ hội đầu tư và kinh doanh trong môi trường kinh doanh đang tăng trưởng nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay. Để tăng cơ hội thành công của khách hàng, chúng tôi cung cấp các giải pháp tư vấn hiệu quả về mặt chi phí, có tính sáng tạo, hoàn diện và là giải pháp tốt nhất cho khách hàng, bằng cách cung cấp cho khách hàng hiểu biết tốt hơn về các cơ hội và rủi ro trong đầu tư, kinh doanh, gắn các vấn đề thương mại với mục tiêu kinh doanh của khách hàng và hỗ trợ khách hàng thực hiện được các chiến lược kinh doanh.  

Nhận biết được nhu cầu phát triển bền vững và dài hạn của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, Vision & Associates cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình dịch vụ đa dạng, bao trùm tất cả các vấn đề về kinh doanh kể từ khi khởi sự doanh nghiệp, nhờ đó khách hàng có thể tối ưu hoá hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và cơ hội thành công.  Nhờ các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về sự phát triển, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội và phương thức để thực hiện đầu tư hơn.

Dự báo được xu hướng này, Vision & Associates đã, đang và sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ gia tăng giá trị, xử lý trực tiếp các vấn đề về quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở vấn đề tư nhân hoá, mua bán sáp nhập, bán và chuyển nhượng, với các phân tích có giá trị về cách thức để khách hàng có thể phát triển bền vững và nâng cao giá trị của mình một cách hiệu quả nhất. Công ty và các chuyên gia tư vấn của công ty là thành viên của nhiều hiệp hội kinh doanh trong nước như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Doanh nghiệp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), v.v. và hiệp hội kinh doanh nước ngoài tại Việt Nam, như Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SBG), Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV), Phòng Thương mại Ôxtrâylia tại Việt Nam (AusCham), Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), v.v . Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi đã làm việc rất tích cực để cung cấp cho khách hàng các thông tin cập nhật nhất về sự phát triển của môi trường đầu tư và kinh doanh vào và tại Việt Nam.

Trở lại