image_pdfimage_print

Giới Thiệu

Là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam do Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc cùng các đồng nghiệp thành lập, Công ty TNHH Tầm nhìn & Liên danh (Vision & Associates) cùng với Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates Legal) luôn đề cao sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các bộ phận nghiệp vụ trong công ty – Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Sở hữu Trí tuệ, và Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh, nhằm phát huy tối đa các thế mạnh sẵn có về nguồn lực của Công ty vì lợi ích của khách hàng. Khách hàng có thể tìm kiếm các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của Công ty từ Văn phòng trụ sở tại Hà Nội và Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Giá trị

Phương châm hoạt động của Vision & Associates là năng động, sáng tạo để tìm ra các giải pháp toàn diện, sáng tạo và thực tiễn nhất cho các vấn đề của khách hàng, với chất lượng, độ tin cậy cao nhất, và chi phí hợp lý nhất, nhằm đáp ứng các yêu cầu và vì lợi ích của khách hàng.

Lĩnh Vực Hoạt Động

Công ty TNHH Tầm nhìn & Liên danh (Vision & Associates) cùng với Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates Legal), chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực

Tư Vấn Pháp Lý

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Đầu Tư & Kinh Doanh

Đội ngũ nhân sự

Vision & Associates hiện do các thành viên quản lý và điều hành với sự hợp tác chặt chẽ của các tư vấn cấp cao và các cộng sự làm việc tại Công ty và mạng lưới các cộng tác viên của Công ty.

Các Thành Viên

Các Tư Vấn Cấp Cao

Các Cộng Sự

Trở lại