Chứng Khoán và Thị Trường Vốn
image_pdfimage_print
Rất nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này: “[…]”

Asialaw Profiles 2016/2017

“Vision & Associates có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các cơ quan này như Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Công ty cũng đã đủ vững vàng để giữ được các hợp đồng trong một năm kinh doanh khó khăn do các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Vision & Associates là một trong số ít các công ty luật của Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn cho các cơ quan nhà nước có liên quan như Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Nhóm luật sư về tài chính và ngân hàng của Công ty đã cực kỳ bận rộn trong suốt 12 tháng qua. Công ty đảm bảo một số giao dịch tài chính và ngân hàng lớn có yếu tố nước ngoài.”

International Finance Law Review 1000 2016/2017

Bằng việc mở rộng dịch vụ tới mảng thị trường này, Công ty chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những giải pháp và tư duy kinh tế thực tiễn, sáng tạo cùng với kiến thức và kỹ năng pháp luật vững chắc nhằm mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao nhất cho hoạt động của khách hàng.

Đội ngũ 

Đội ngũ luật sư chuyên về Chứng khoán và Thị trường Vốn của chúng tôi gồm những luật sư giàu kinh nghiệm về thương mại và kiến thức pháp luật về các hình thức đầu tư gián tiếp và trực tiếp, ngoại hối, quản trị và tài chính doanh nghiệp, chào bán cổ phần… Đội ngũ của chúng tôi đã xây dựng và duy trì quan hệ tốt với nhiều thành phần tham gia thị trường bao gồm các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và cả những cơ quan quản lý nhà nước. Nhờ vào thực tế này, đội ngũ của chúng tôi trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ liên quan tới thị trường Chứng khoán và thị trường Vốn.

Dịch vụ 

Chúng tôi cung cấp tới khách hàng nhiều dịch vụ khác nhau trong lĩnh vực này, tập trung chủ yếu vào tư vấn pháp lý, soạn thảo tài liệu, và giải quyết những vấn đề sau:

  • Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp;
  • Tư vấn liên quan đến chứng khoán (bao gồm môi giới, bảo lãnh phát hành, tự doanh …);
  • Tăng vốn và đăng ký vốn (Bao gồm cả chào bán lần đầu ra công chúng, quyền ban hành và quyền phân phối);
  • Cơ cấu chứng khoán;
  • Trách nhiệm Công bố;
  • Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm cả UBCKNN); và
  • Tuân thủ pháp luật.

Khách hàng

Khách hàng của Chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm UBCKNN, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), HBBS, TSC, Đông Á Securities, HSC, ISC…

Trở lại