Đăng Ký Thay Đổi Tên, Địa Chỉ và Sáp Nhập
image_pdfimage_print

5.1     Ghi nhận Thay đổi Tên/Địa chỉ 

1.    Giấy ủy quyền do Chủ văn bằng xác lập. Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hay hợp pháp hóa lãnh sự. (phải có tại thời điểm nộp đơn);
2.    Bản gốc được công chứng của Tuyên bố Thay đổi Tên và/hoặc Địa chỉ do Chủ văn bằng xác lập, hoặc bản sao có xác nhận Ghi nhận Thay đổi Tên và/hoặc Địa chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp (phải có tại thời điểm nộp đơn);
3.    Bản gốc Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích/Kiểu dáng công nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (phải có tại thời điểm nộp đơn).

5.2     Ghi nhận Sáp nhập 

1.   Giấy ủy quyền do Bên sáp nhập hoặc Bên được sáp nhận xác lập. Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hay hợp pháp hóa lãnh sự. (phải có tại thời điểm nộp đơn);
2.    Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Sáp nhập Công ty (phải có tại thời điểm nộp đơn);
3.   Bản gốc Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích/Kiểu dáng công nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (phải có tại thời điểm nộp đơn).

Trở lại
error: Content is protected !!