Mua Bán và Chuyển Nhượng
image_pdfimage_print
Nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này.

 Asialaw Profiles 2016/2017

Tốp 3: “Đội ngũ được biết đến nhờ tham gia vào các giao dịch Mua bán & Sáp nhập trong nhiều ngành và tư vấn về tái cơ cấu doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, đội ngũ luật sư làm việc tích cực với các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư tại Việt Nam.” “Luật sư Lưu Tiến Ngọc [Tốp 3] có kinh nghiệm hơn 2 thập kỷ tư vấn về pháp luật doanh nghiệp. Luật sư có kinh nghiệm sâu rộng trong mảng đầu tư trực tiếp nước ngoài; vốn tư nhân; bảo hiểm; và công nghệ, truyền thông và viễn thông. Luật sư tích cực tham gia tư vấn cho những khách hàng quan trọng trong các hợp đồng mua bán.”

Chambers Asia 2016/2017

V&A Legal được đánh giá cao trong việc cung cấp cho khách hàng không chỉ những kiến thức đối với việc thực hiện các giao dịch tại Việt Nam, mà còn cả các kinh nghiệm quốc tế và Việt nam thông qua những tư vấn và dịch vụ của mình. Công ty có kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong quá trình chào bán riêng và chào bán công khai chứng khoán, tham gia đàm phán, và tiến hành thẩm tra pháp lý doanh nghiệp với cách thức phù hợp với bối cảnh một đất nước đang chuyển đổi như Việt Nam để đảm bảo thành công của khách hàng.

Đội ngũ

Đội ngũ luật sư của chúng tôi gồm những luật sư có có kiến thức tốt và nhiều kinh nghiệm tích luỹ được nhờ vào việc tiến hành thành công những giao dịch cho khách hàng lớn trong lĩnh vực này. Chúng tôi thường sử dụng những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp khách hàng giải quyết vấn đề phát sinh do thay đổi về cơ cấu vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi có khả năng đưa ra những cấu trúc thực tiễn cho từng giao dịch riêng biệt của khách hàng theo đúng quy định và thực tiễn quốc tế về quản trị và tài chính doanh nghiệp để đảm bảo rằng mục tiêu kinh doanh của khách hàng sẽ đạt được. Nhờ vào những thành công thu được, Công ty của chúng tôi đã được ghi nhận là một trong những công ty luật trong nước hàng đầu về lĩnh vực này.

Dịch vụ 

Đội ngũ luật sư chuyên về mua bán và chuyển nhượng chứng khoán riêng lẻ của Công ty cung cấp nhiều dịch vụ trong tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư, bao gồm thành lập quỹ đầu tư, đầu tư (bước đầu và các bước phát triển), mua chi phối, hiện thực danh mục đầu tư và thoái vốn.

Dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp;
  • Thành lập quỹ đầu tư/ công ty (bao gồm cả về mặt pháp lý và quy chế của việc thành lập quỹ, cơ cấu quỹ, tăng vốn);
  • Đầu tư vốn (bao gồm cả việc đàm phán, chuẩn bị hợp đồng góp vốn, thoả thuận về các giấy tờ có giá chuyển đổi, thỏa thuận cổ đông và các tài liệu đầu tư khác);
  • Quản lý danh mục, đầu tư vốn bổ sung, kế hoạch thưởng nhân viên và quản lý, tái cơ cấu vốn, tái cung cấp vốn, sáp nhập và tái cơ cấu;
  • Bán một phần tài sản, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Khách hàng

Chúng tôi đã là luật sư cho tất cả những thành phần trong ngành này, bao gồm các nhà đầu tư, các quỹ (bao gồm cả các quỹ tài chính), các đội quản lý, công ty đầu tư, các công ty tư vấn quản lý tài sản, cụ thể như Aureous Advisors, DeAM, SwissRe, Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ Hà Nội, Quỹ VietBridge, Quỹ và Công ty quản lý Quỹ Hùng Việt…

Trở lại