image_pdfimage_print

X-V

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Title: Luật sư thành viên
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.xuan@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Vân
Title: Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: nt.van@vision-associates.com
Ông Lê Nguyễn Anh Vũ
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: lna.vu@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Hải Yến
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pth.yen@vision-associates.com
Areas of expertises:
Bà Đỗ Ngọc Yến
Title: Nhân viên, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: dn.yen@vision-associates.com
Areas of expertises:
Trở lại