Các Tư Vấn Cấp Cao

Bà Lê Thị Kim Dung
Cố vấn đặc biệt, VP SHTT
(84-24) 3934 0629
(84-24) 3934 0631
ltk.dzung@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Hải
Cố vấn đặc biệt, Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp
(84-24) 3934 0629
(84-24) 3934 0631
pm.hai@vision-associates.com
Trở lại
error: Content is protected !!