image_pdfimage_print

N-P

Ông Nguyễn Bảo Ngọc
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nb.ngoc@vision-associates.com
Ông Nguyễn Vũ Nam
Title: Trưởng phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nv.nam@vision-associates.com
Bà Phạm Thu Nga
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pt.nga@vision-associates.com
Bà Võ Thị Hồng Nghị
Title: Nhân viên, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: vth.nghi@vision-associates.com
Areas of expertises:
Trở lại