image_pdfimage_print

G-I

Bà Vũ Lan Hương
Title: Luật sư, Phó Giám đốc TC
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: vl.huong@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Title: Phó Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.ha1@vision-associates.com
Trở lại