image_pdfimage_print

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bà Lê Quỳnh Anh
Title: Giám đốc VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lq.anh@vision-associates.com
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bình
Title: Giám đốc Tài chính
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pnx.binh@vision-associates.com
Bà Vũ Lan Hương
Title: Luật sư, Phó Giám đốc TC
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: vl.huong@vision-associates.com
Trở lại