image_pdfimage_print

Lao động

Bà Nguyễn Thanh Trâm
Title: Luật sư, Phó Giám đốc HC-NS
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nt.tram@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Title: Luật sư thành viên
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.xuan@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Long
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pm.long@vision-associates.com
Ông Lê Nguyễn Anh Vũ
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: lna.vu@vision-associates.com
Trở lại