image_pdfimage_print

Ngân hàng & Tài Chính

Bà Vũ Lan Hương
Title: Luật sư, Phó Giám đốc TC
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: vl.huong@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Title: Luật sư thành viên
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.xuan@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Cúc
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pt.cuc@vision-associates.com
Trở lại