image_pdfimage_print

Ông Nguyễn Vũ Nam

Ông Nguyễn Vũ Nam
Name: Ông Nguyễn Vũ Nam
Title: Trưởng phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nv.nam@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Luật sư sở hữu trí tuệ, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1994 và Đại học Quốc gia Hà nội năm 2001, với hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates (2002 đến nay), Công ty Tran.H.N. & Associates (2000-2002), Công ty Detech & Associates (1995-2000).

Hội viên của các tổ chức nghề nghiệp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Sở hữu Công nghiệp Việt nam (VIPA), Hiệp hội Luật sư châu Á và Thái Bình Dương (LawAsia), Hiệp hội Nhãn hiệu Hàng hóa Quốc tế (INTA), Hiệp hội Luật sư Sáng chế châu Á (APAA), Hiệp hội Sỡ hữu Công nghiệp ASEAN (ASEAN-IPA).

Trở lại