image_pdfimage_print

Bà Nguyễn Thị Vân

Bà Nguyễn Thị Vân
Name: Bà Nguyễn Thị Vân
Title: Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: nt.van@vision-associates.com

Chuyên môn được đào tạo: Luật sư sở hữu trí tuệ, cử nhân kinh tế ngoại thương năm 1981, với hơn 31 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hiện là Trưởng Đại diện, kiêm Giám đốc SHTT tại Văn phòng đại diện tại TP HCM của Công ty Vision & Associates.

Quá trình công tác: Công ty Vision & Associates, Văn phòng Tp.HCM (từ tháng 6/2007 đến nay), Trưởng VPĐD Cục SHTT tại TP HCM (2004-5/2007), Cục Sở Hữu Trí Tuệ (1984-2004).

Hội viên của các tổ chức nghề nghiệp: Hội Sở hữu Công nghiệp Việt nam (VIPA); Hội Luật sư SHTT Châu Á (APAA)

Trở lại