image_pdfimage_print

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Name: Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Title: Phó Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.ha1@vision-associates.com

Năng lực

Bà Hà là luật sư về Sáng chế và Nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp phép hành nghề đại diện sở hữu trí tuệ và đồng thời là luật sư đã được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề. Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Sáng chế và Nhãn hiệu, bà Hà đặc biệt có năng lực trong việc tư vấn về những khía cạnh khác nhau của pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, Lào, Campuchia và một số nước khác, cũng như việc đăng ký, xử lý đơn, phản đối và thực thi về mặt thương mại các quyền sở hữu trí tuệ.

Đào tạo

 • 1999, Cử nhân, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam
 • 1999, Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Các hiệp hội

 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)
 • Hội Luật gia Thành phố Hà Nội (HLA)
 • Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội (HBA)
 • Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA)
 • Hiệp hội Luật sư Sáng chế châu Á (APAA)
 • Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)
 • Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Trở lại