image_pdfimage_print

Ông Đặng Trọng Hiếu

Ông Đặng Trọng Hiếu
Name: Ông Đặng Trọng Hiếu
Title: Phó Giám đốc, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: dt.hieu@vision-associates.com

Năng lực

Ông Hiếu hiện là thành viên của Công ty Vision & Associates, với trên 21 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn pháp lý. Ông Hiếu đặc biệt có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tư vấn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập (M&A), chứng khoán và thị trường vốn, bất động sản, công nghệ, viễn thông và truyền thông, giải quyết tranh chấp thương mại/ tranh tụng, tái cơ cấu và giải thể doanh nghiệp.

Ông Hiếu đã tham gia tích cực với vai trò là luật sư và/hoặc chuyên gia tư vấn pháp lý cho một số các dự án đầu tư nước ngoài của các nhà đầu tư như: MOTOROLA, YOKOGAWA, BASF, BVQI, NORTEL, v.v.. Bên cạnh đó, Ông Hiếu cũng đã tham gia một số chương trình và dự án được các tổ chức quốc tế tài trợ như: GTZ, WB, ADB, USTDA, AFD, DANIDA, v.v., có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho việc phát triển kinh tế tư nhân và khởi sự kinh doanh, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, và các vấn đề thương mại và doanh nghiệp khác.

Đào tạo

  • 1998, Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các hiệp hội

Trở lại